Het algoritme van Prim
Het algoritme van Prim is een algoritme om de minimaal opspannende boom van een graaf te vinden.
Bron en copyright: Youtube - 2024, grafentheorie.nl claimt geen rechten op deze video. Deze video is eigendom van Jeanine Daems

 grafentheorie.nl © 2019 - 2024 phptijd: 0.006 sec, MySQL queries in 0 secs